card
/
Бидний тухай

Бидний тухай

“Гранд Минералс” ХХК нь 2013 онд үүсгэн байгуулагдсан бөгөөд олон улсын жишигт нийцсэн уурхайн үйл ажиллагаа явуулахыг зорьж, уул уурхайн салбарт тэр дундаа далд уурхайн үндэсний нэвтрэлт, олборлолтын болон зураг төслийн чиглэлээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Дэлгэрэнгүй

Үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл

Далд уурхайн зураг төсөл

Далд уурхайн зураг төсөл

Манай компани нь далд уурхайн урт болон богино хугацааны зураг төсөл, ТЭЗҮ, төлөвлөгөө тайланг хийж гүйцэтгэнэ.

Босоо ам нэвтрэлт

Босоо ам нэвтрэлт

Диаметр нь 2,5-с дээш босоо малталтыг нэвтрэх бөгөөд уулын чулуулгаас хамааран бэхэлгээний төрлийг сонгоно.

Налуу ам нэвтрэлт

Налуу ам нэвтрэлт

0-24 градусын налуутай далд уурхайн бүхий л төрлийн малталтуудыг хийж гүйцэтгэнэ.

Далд уурхайн барилга

Далд уурхайн барилга

Дулд уурхайн газрын дээр болон доорх барилга байгууламжыг барьж гүйцэтгэнэ.

Хэвтээ малталтын нэвтрэлт

Хэвтээ малталтын нэвтрэлт

Далд уурхайн өөрөө явагч болон төмөр замын тээвэртэй малталт нэвтрэлтийг хийх бөгөөд уулын чулуулгийн төрлөөс хамааран мод болон боолтон бэхэлгээг хийж нэвтэрнэ.

Инженеринг

Инженеринг

Захиалагч талын хүний нөөцийг удирдан зохион байгуулж, далд уурхайн малталт, нэвтрэлтийн ажлыг хийж гүйцэтгэхэд инеженр техникийн ажилчдаар хангана.

Далд уурхайн механик ажлууд

Далд уурхайн механик ажлууд

Далд уурхайн үндсэн тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээ, хийж сэлбэгийн захиалга, техникийн бэлэн байдлыг хангаж ажиллана.

Хийсэн ажлууд