card

Ажилд авах журам

I . БҮРДҮҮЛЭЛТ ХИЙХ ҮЕ ШАТ

Ажил горилогчоос доорх материалыг бүрдүүлж авна.

  • Анкет /байгууллагын анкетыг веб сайт, эсвэл компанийн ажлын байранд ирж бөглөсөн байх/
  • Диплом, мэргэжлийн үнэмлэхний хуулбар
  • Цээж зураг /сүүлийн 3 сарын дотор авхуулсан байх/
  • Иргэний үнэмлэхний хуулбар / ТҮЦ машины   лавлагаа /
  • Бусад нэмэлт материал /шаардлагатай тохиолдолд/

Жич: Ажил горилогч нь тухайн ажлын байранд тавигдсан шаардлагуудыг бүрэн  хангасан байх

II.  СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ХИЙХ ҮЕ ШАТ

  • Анкет бүртгэл хөтлөх
  • Анкет шалгаруулалт хийх
  • 1-р шатны ярилцлага хийх /анкет шалгаруулалтанд тэнцсэн байх/
  • 2-р шатны дэлгэрэнгүй ярилцлага хийх /эхний ярилцлаганд тэнцсэн байх/
  • Тэнцсэн тохиолдолд ажилд авах шийдвэр гаргах /Тушаал гаргаж, хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах/